ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Čtvrtek,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Svářečské Školy

Školení svářečského personálu 

S ohledem na přípravu svářečského personálu k certifikaci podle TPG 927 06 pro vyšší svářečský personál v oblasti plastů, ČSN EN 13 067 pro svářeče plastů, TPG 927 04 pro svářeče plynovodů z plastů a získání oprávnění pro svařování plastů ve vodárenství pořádají školicí střediska a svářečské školy České společnosti pro svařování produktů školicí kurzy podle TPG 927 06, základní, doškolovací a přípravné kurzy podle TPG 927 05 a TNV 75 5517.

Předpokladem k certifikaci vyššího svářečského personálu v oblasti plastů je absolvování příslušného školicího kurzu podle TPG 927 06.
 
  

6. 2. - 7. 2. 2020
Činnost svářečského dozoru v organizaci - HUSTOPEČE

17. 2. - 21. 2. 2020
OSTRAVA - Školení a certifikace podle ČSN EN ISO 9712 - Vizuální kontrola ocelových a plastových trubních systémů

10. 3. - 11. 3. 2020
Činnost pracovníků při provádění protikorozní ochrany - HUSTOPEČE

16. 3. - 20. 3. 2020
HRADEC KRÁLOVÉ - Školení a certifikace podle ČSN EN ISO 9712 - Vizuální kontrola ocelových a plastových trubních systémů

30. 3. - 3. 4. 2020
PRAHA - Školení a certifikace podle ČSN EN ISO 9712 - Vizuální kontrola ocelových a plastových trubních systémů

ČSSP, Modřanská 96a/496, 147 00, Praha 4 
(88 kB)
© ČSSP 2019    webmaster