ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Pátek,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Odborné akce
KOBYLÍ - Činnost pracovníků při provádění protikorozní ochrany
Termín konání: 9. 6. - 10. 6. 2022

Číslo akce: 12
Bodové hodnocení OPV: 5
Rozsah akce: 2 dny
Určení akce: Seminář se uskuteční v PATRIA Kobylí čp. 716

Obsah:

Čtvrtek 9. června 2022

9.00 – 10.00 Prezence účastníků

10.00 – 12.00

Budování diagnostického centra na Vysoké škole báňské - stav, výhledy, možnosti

Ing. Svatopluk Dorda  - KPTECH s.r.o.

Ing. Bohumil Kučera  - JEKU s.r.o.

Koreferát

Možnosti využití Diagnostického centra pro studium problematiky protikorozní katodické ochrany na VŠB

doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.

Měření a záznam veličin protikorozní ochrany ve skupině GasNet s.r.o.

Josef Vlasák - GasNet Služby s.r.o.

Aplikace měřících postupů protikorozní ochrany při komplexním posuzování technického stavu VTL plynovodů

Ing. Tomáš Krása - GasNet Služby s.r.o.

13.00 – 14.00 Přestávka na oběd

14.00 - 18.00

Měření zapínacího potenciálu – vztahy mezi umístěním referenční elektrody a potrubím respektive místem napojení na PZ. Teoretická část, praktické zkušenosti, diskuze.

Daniel Hlinomaz - Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

RNDr. Josef Matouš - STUTAK s.r.o.

Principy ukolejňování a drenážování na elektrizovaných tratích

Ing. Jan Matouš, Správa železnic, státní organizace

Rekonstrukce železniční stanice Praha Smíchov ( a dalších) z hlediska ochrany stavby před účinky bludných proudů. Komplexní řešení při zpracování projektové dokumentace.

Ing. Bohumil Kučera  - JEKU s.r.o.

Večer Odborné diskuze

Pátek 10. června 2022

9.00 – 12.00

Úvaha nad širší perspektivou protikorozní ochrany a jejím využitím v budoucnosti

Ing. František Stejskal, emeritní expert

Zkušenosti z provádění oprav zkratovaných chrániček na trasách VTL plynovodů

Ing. Vladimír Janoch  – FROG MOST s.r.o.

Komplexní řešení ochrany stavby před účinky bludných proudů pro novou stavbu tramvajové vozovny Plzeň – Slovany.

Lukáš Žák - JEKU s.r.o.

Vědomostní soutěž účastníků

Ing. Pavel Vinarský, Ing. Vladimír Janoch

12.00 – 12.30 Oběd a závěr školení

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Organizační a profesní garance:

Česká společnost pro svařování produktů (ČSSP)

Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4

Asociace organizací pro stavbu plynových zařízení a protikorozní ochranu (AOSPZ&PKO)

Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4

Odpovědná osoba

Jan Salavec, mobil: 602 719 162, e-mail: info@cssp.cz

Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 30.5. 2022.

Účastnický poplatek

Vložné 5400,- bez DPH, 6534 Kč (vč. 21%DPH)

Vložné zahrnuje sborník přednášek, 2 x oběd, 2 x coffeebreak, večerní program

Cena ubytování není zahrnuta v účastnickém poplatku. Ubytování prosíme rezervujte přímo v hotelu.

E-mail: ubytovani@patriakobyli.cz, uveďte, že se jedná o akci ČSSP ve dnech 9.6. - 10.6. 2022.

V případě obsazenosti doporučujeme kontaktovat:

Penzion u Křížku - email: info@ukrizkukobyli.cz

Hotel Modré Hory, Bořetice - www.hotelmodrehory.cz

 

 

 

 Lektoři:


Odborný a organizační garant:

Garant:

Profesní garance:

,

Místo konání:
bude upřesněnoInformace a přihlášky na adrese:

,

Odpovědná osoba:


Přihlášky zasílejte do: 01. 06. 2022

Vložné (vč. DPH):
Pro člena : 6534 Kč
Pro nečlena : 6534 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu č.ú. 27-4660830227/0100 v.s. 090622

sborník přednášek, 2 x oběd, večerní program a občerstvení.

Závazná přihláška na školení

KOBYLÍ - Činnost pracovníků při provádění protikorozní ochrany

Dne 9. 6. - 10. 6.
bude upřesněno

,

Příjmení, jméno, titul:*
e-mail:
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
www
(bez http://):
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:
* na tyto údaje bude vystaven daňový doklad

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru:
ANO     NE
Potvrzení úhrady účastnického poplatku:
Potvrzujeme, že jsme uhradili dne: účastnický poplatek ve výši
člena nečlena ve prospěch účtu č.ú. 27-4660830227/0100 v.s. 090622

Způsob úhrady
z výše uvedeného účtu
složenkou
 
code opište čísla z obrázku
 
© ČSSP 2022    webmaster