ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Středa,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Certifikace osob
čl. 4.5.4 TPG 927 04

4.5.3 Předpokladem vykonání periodické a schvalovací zkoušky je splnění následujících podmínek:

a) svářeč vykonával svářečské práce v rozsahu platnosti své svářečské zkoušky. Připouští se přerušení nejvýše na šest měsíců;
b) svářečské práce jím provedené byly v celkovém souladu s technickými podmínkami, za kterých byla zkouška svářeče provedena;
c) není-li žádný závažný důvod zpochybňující zručnost a vědomosti svářeče.

4.5.4 Splnění požadavků 4.5.3 je třeba doložit alespoň jedním z dále uvedených dokladů:

a) potvrzení zaměstnavatelem svářeče;
b) potvrzení fyzickou osobou pověřenou zaměstnavatelem svářeče dozorem nad svářečskými pracemi;
c) čestným prohlášením svářeče.
   Aktualizace: 03. 05. 2005
© ČSSP 2019    webmaster